ZADANIE 2.

Kogo określano mianem Stary Doktor? Podaj imię i nazwisko oraz wybrany przykład działalności na rzecz poprawy jakości życia dzieci.
Podpisaną  kartkę z odpowiedzią (imię, nazwisko, klasa) oddaj p. Annie Pajor (sala nr 22).