ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują w naszej szkole projekt pt.: ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ. To projekt realizowany przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Politechnikę Łódzką.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji cyfrowych, w szczególności programowania, wśród nauczycieli i uczniów.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli uczniowie mogą uczyć się i bawić wykorzystując między innymi matę edukacyjną, robota i tablety.