XI ZLOT SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH


Temat: „Jesteśmy społecznością – rola samorządu uczniowskiego w życiu szkoły”

W dniu 4 marca trzy przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły: Julia, Karolina i Klaudia wraz z opiekunem wzięły udział w XI Zlocie Samorządów Uczniowskich w Szkole Podstawowej Nr 33 w Katowicach. W zlocie uczestniczyli uczniowie z 71 szkół woj. śląskiego. Spotkanie rozpoczęło się występem Zespołu Pieśni i Tańca „Katowiczanie”. Następnie odbyły się prelekcje na temat samorządności. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli. Głównym celem zlotu było uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak ważne jest rozwijanie samorządności , kreatywności oraz postaw zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.