Wydłużenie terminów rekrutacji do przedszkola w SP45

Informuję Państwa, że decyzją Prezydenta Miasta Katowice wydłuża się termin składania wniosków dla rekrutacji przedszkolnej z 27 marca 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00

Jednocześnie informujemy, że szkoła jest otwarta w godz. 8:00-11:00, można w niej składać wydrukowane w systemie elektronicznym wnioski. Możliwe jest rownież przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy: sp45kat@gazeta.pl lub dyrektor@sp45kat.pl

Dołożymy również starań by papierowe wnioski wraz z oświadczeniami można było składać poprzez włożenie do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej przy wejściu do szkoły.