Pierwsza e-Rada Pedagogiczna za nami


W związku z panującą epidemią koronawirusa i zamknięciem budynku szkoły, po raz pierwszy w historii naszej placówki odbyło się zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej. W wirtualnym spotkaniu wzięło udział 30 z 35 zatrudnionych nauczycieli.  Pedagodzy, pomimo tego, że w trakcie obrad przebywali  we własnych domach, zdołali podjąć kilka decyzji,  pozytywnie zaopiniowali arkusz organizacji szkoły na rok 2020/21, uczestniczyli w dyskusji. Wyrazili też nadzieję, rychłego spotkania na zwykłych, klasycznych lekcjach z naszymi uczniami (za którymi bardzo tęsknimy). 

Dyrektor Szkoły składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w e-spotkaniu. 

Wszystkim uczniom i ich rodzinom życzymy wytrwałości i zdrowia.