Nauczanie zdalne do 26 kwietnia

Uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Do tego czasu nadal realizowane będzie nauczanie na odległość.

Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

Rafał Zwiślak
dyrektor