Nie otwieramy szkoły

Szanowni Państwo!

Z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych, biorąc po uwagę, iż w opinii z dnia 20 maja 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie rekomenduje uruchamiana od dnia 25 maja 2020 roku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I-III w szkołach podstawowych w Katowicach, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) podjąłem decyzję o
dalszym zamknięciu szkoły,

do 29 maja br.

Zostają więc odwołane wcześniej planowane:

  • zajęcia dla oddziału „0”, klas 1-3
  • zajęcia rewalidacyjne
  • konsultacje dla uczniów klasy 8.

Informuję Państwa że podobne decyzje podejmą wszyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli w Katowicach.

Rafał Zawiślak