Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

19 maja br MEN podpisało rozporządzenie o procedurach, terminach i opisach czynności związanych z przeprowadzeniem tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Prosimy o zapoznanie się z tym rozporządzeniem.