Zakończenie roku szkolnego

W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta „ES-III.4424.15.2020 z dnia: 22.06.2020 w spr. zagrożenia koronawirusem – wydawanie świadectw” ulega zmianie organizacja wydawania świadectw szkolnych. 

Harmonogram oraz porządek zakończenia roku szkolnego 2019/2020:

1. Edukacja wczesnoszkolna

Odbiór świadectw – 26.VI.2020 w drzwiach wejściowych przy bibliotece szkolnej (obok placu zabaw, wejście na plac od ul. Wandy) wg harmonogramu: 

Klasa 0 – A. Gontarczyk godz. 8.30 –  9.20 

Klasa 1 a – A. Kołodziej godz. 9.15 –  9.45 

Klasa 1 b – P. Chmielewska godz. 9.30 – 10.00 

Klasa 2 a– A. Dryszel godz. 9.45 – 10.15 

Klasa 2 b – A. Kobielus  godz. 10.10 – 10.40

Klasy trzecie uczestniczą w krótkim spotkaniu na placu szkolnym (na sali gimnastycznej w wypadku deszczu), wejście od ul. Wandy. 

Klasa 3a – B. Kuc godz. 10.45

Klasa 3 b – B. Malina  godz. 12.15

2. Uczniowie klas 4 – 7 

Odbiór świadectw – 26.VI.2020 w drzwiach wejściowych przy sali gimnastycznej (wejście uczniów od ul. Wandy) wg harmonogramu: 

8:15 – klasa 7 a – E. Gasz

9:00 – klasa 6 a – B. Olesiak

9:30 – klasa 6 b – A. Pajor

10:00 – klasa 4 a – A. Pyka

10:30 – klasa 7 b – K.Błaszczyk

11:00 – klasa 5 a – K. Domaradzka 

11:30 – klasa 5 b – B.Kusek


3. Uczniowie klasy 8

Klasy ósme uczestniczą w krótkim spotkaniu na placu szkolnym (na sali gimnastycznej w wypadku deszczu), o godz. 9:00 wejście od ul. Wandy.

Przypominamy o:

  • zasadach obowiązujących podczas trwającej pandemii – obowiązku stosowania maseczek, rękawiczek, dezynfekcji rąk, zachowanie bezpiecznej odległości, 
  • przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania podczas wręczania świadectw.

Zalecamy odbiór świadectwa
z sekretariatu szkoły
w późniejszym terminie.