Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Klasa „0” i klasa 1a, 1b (uczniowie wchodzą wejściem od sali gimnastycznej -ul.Wandy) – spotykamy się o godz. 9.30 na sali gimnastycznej lub przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na placu szkolnym. Dziecku towarzyszy 1 rodzic/opiekun (obowiązkowa maseczka lub przyłbica). Po spotkaniu z dyrektorem szkoły, dzieci pod opieką wychowawców przechodzą do sal lekcyjnych.

Pozostałe klasy spotykają się tylko z wychowawcami w salach lekcyjnych, nie biorą ze względu na covid -19 udziału w apelu:

Klasa 4a – s.3 godz. 11.30 

Klasa 5a – s.20 godz. 12.00

Klasa 6a – s.13 godz. 8.30

Klasa 6b – s. 12 godz. 9.00

Klasa 7a – s.17 godz. 9.30

Klasa 7b – s.22 godz. 10.00

Klasa 8a – s.18 godz. 10.30

Klasa 8b – s. 21 godz. 11.00

Klasy wchodzą do szkoły  wejściem:

  • 4a, 5a, 6a, 6b – wejście od strony biblioteki szkolnej (ul. Wandy);
  • 7a, 7b, 8a, 8b – wejście główne od ul. Korczaka;

Klasy: 2a, 2b, 3a, 3b wchodzą do szkoły wejściem przy kuchni od ul. Wandy wg harmonogramu:

Klasa 2a – s.45 godz. 11.00

Klasa 2b – s.45  godz. 12.00

Klasa 3a – s.49 godz. 11.30

Klasa 3b – s.49 godz. 12.30