Opłata za obiady przelewem

Informujemy, że od 1 września 2020 płatność za obiady można dokonywać na 2 sposoby:

  • opłata gotówkowa w sekretariacie
  • opłata przelewem na konto

Opłaty należy wnosić za cały miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca – gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe szkoły nr: 54 1020 2313 0000 3302 0515 1412  (w tytule prosimy o podanie nazwiska i miesiąca za regulowaną płatność).

Do wpłat dokonanych po 15-tym dniu każdego miesiąca będą naliczane odsetki zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego w ustawowej wysokości 7%.

Zwroty za niewykorzystane posiłki dokonywane będą w przypadku, gdy ciągła absencja ucznia wyniesie powyżej 3 dni i jest zgłoszona telefonicznie lub osobiście intendentowi.

Należną kwotę zwrotu oblicza się jako iloczyn ceny jednego posiłku i liczby dni nieobecności ucznia lub pracownika szkoły.

Jedocześnie informujemy, że zostaliśmy -po wielu latach- zmuszeni do powiększenia ceny obiadu dla ucznia do poziomu 4 zł.