Informacje pedagoga i psychologa

SPOTKANIE Z PEDAGOGIEM I PSYCHOLOGIEM SZKOLNYM
Porady i konsultacje dla rodziców w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny wizyty w szkole. Umówienie na spotkanie odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, maila lub dzwoniąc bezpośrednio do szkoły.