Zapisy na obiady

Zwracamy się z prośbą o zgłoszenie w sekretariacie szkoły (lub telefonicznie) chęci korzystania z obiadów (nie dotyczy osób, które mają przyznaną decyzję z MOPS).