Procedura udostępniania zbiorów biblioteki Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach – styczeń 2021

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach pracy biblioteki.
 2. Uczeń wchodzi do biblioteki w maseczce, przed wejściem dezynfekuje ręce.
 3. W wypożyczalni  może przebywać jednocześnie 2 uczniów.
 4. W czytelni może przebywać maksymalnie 4 uczniów
 5. Przy każdym stoliku może siedzieć tylko 1 osoba.
 6. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość  1,5 – 2 m.
 7. Pomieszczenie biblioteczne jest w miarę możliwości systematycznie wietrzone.
 8. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy (m.in. klamki, drzwi wejściowe, blaty) są regularnie dezynfekowane.
 9. Biblioteka udostępnia zbiory z ograniczonym dostępem do półek.
 10. Rekomenduje się wcześniejsze składanie  zamówień na  książki pod adresem biblioteki: bibliotekasp45kat@gmail.com, przez dziennik elektroniczny lub składanie zamówienia na kartce.
 11. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 12. Czytelnicy oddają książki, wkładając je do wyznaczonego pudełka.
 13. Oznaczone datą zwrotu materiały biblioteczne przechodzą 2 dniową kwarantannę. Potem są odpisywane z konta czytelnika i odkładane na półki.
 14. Zapytania o książki i inne materiały można kierować na adres e-mail biblioteki szkolnej lub przez dziennik elektroniczny.
 15. Uczniowie klas 1-3 przychodzą do biblioteki z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę.
 16. Książki zamówione przez uczniów klas 4 – 8 można odebrać po uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru z nauczycielem bibliotekarzem.
 17. null
 18. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 19. NR 45 W KATOWICACH  – STYCZEŃ 2021