Konkurs plastyczno-fotograficzny „Przyroda w Szopienicach”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno- fotograficznym „Przyroda w Szopienicach”, którego organizatorem jest Rada Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu rysunku dowolną techniką na formacie A4, przedstawiającego krajobraz albo przyrodę lub wykonanie zdjęcia dzielnicy.

Prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane samodzielnie przez uczniów oraz posiadać elementy umożliwiające „umiejscowienie” ich na terenie dzielnicy.

Termin przekazania prac do organizatora upływa 30 października 2020r. Szczegóły konkursu w załączniku.Zapraszamy do udziału.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Katarzyna Domaradzka i Katarzyna Błaszczyk