Wybory Rady Rodziców

Na zebraniu dnia 6 października została wybrana jednogłośnie nowa Rada Rodziców, w skład której wchodzą:

Przewodnicząca:
p. Monika Sosińska
Z-ca przewodniczącej:
p. Marta Górska
Sekretarz:
p. Łukasz Janota
Skarbnik:
p. Kinga Pinkowska

Serdecznie gratulujemy ❤