Badania dot. przetwarzania słuchowego u dzieci

Udostępniamy Państwo zaproszenie do pilotażowych badań dot. przetwarzania słuchowego u dzieci.

Przesyłam maila od dr Natalii Moćko- pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego, dotyczącego przeprowadzonych przez jej zespół badań, do zapoznania się i ewentualnego wykorzystania.
Szanowni Państwo, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej wspólnie ze śląskim środowiskiem logopedycznym, reprezentowanym przed dr Natalię Moćko i mgr Magdalenę Ławecką, ma przyjemność zaprosić Państwa placówki do wzięcia udziału w prowadzonych badaniach pilotażowych (numer projektu: 07/010/SDU/10-22-02).

Mają one na celu opracowanie nowego narzędzia diagnostycznego na potrzeby oceny ryzyka występowania centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (ang. Auditory Processing Disorders, APD) u dzieci.

Proponowane narzędzie posłuży do określenia stopnia i profilu nieprawidłowości u dzieci posiadających diagnozę APD (CAPD) lub będących w grupie ryzyka z uwagi na trudności szkolne. Zebrany dzięki Państwu materiał badawczy pozwoli na weryfikację  założeń, a także umożliwi budowę systemu do wspomagania zdalnej diagnozy APD oraz efektywniejszego programowania terapii dla osób zmagających się z tym zaburzeniem.


Prowadzone przez  zespół badania mają charakter ankietowy. Dostarczony kwestionariusz składa się z dwóch części w wersji elektronicznej (przeznaczonej dla rodzica oraz dla nauczyciela lub specjalisty, pracującego z dzieckiem: logopedy, psychologa, pedagoga). Pytania w nim zawarte mają przeważnie charakter zamknięty, jednokrotnego wyboru oraz półotwarty.
 W przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie w Państwa placówce badań, otrzymacie Państwo stosowne podziękowania od Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
Poniżej zamieszczam linki do obu części kwestionariusza:

KWESTIONARIUSZ BADANIA DZIECKA W KIERUNKU ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – CZĘŚĆ DLA RODZICA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddRGxNF1biDoGqeywQjYccXBEHGfPe0SKi9O4iwvi5ErUzLw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KWESTIONARIUSZ BADANIA DZIECKA W KIERUNKU ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – CZĘŚĆ DLA NAUCZYCIELA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2inQj97RqdwI4hhQVqcCE34IH5YUP1Cvj5htU4uUY49-omw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
WYPEŁNIJ FORMULARZ

 Proszę o przesłanie Rodzicom części przeznaczonej dla nich. Na samym początku formularza znajduje się zgoda na przeprowadzenie badania w formie zdalnej.

Prośba o podanie adresu e-mail jest związana jedynie z potrzebą powiązania wyników z obserwacjami nauczyciela (częścią formularza przeznaczoną dla Nauczycieli – stanowiącego integralną część ankiety), dlatego podane e-maile nie będą udostępniane ani wykorzystywane w innym celu.

Ostatni załącznik stanowi pismo przewodnie potwierdzające prowadzenie badań z ramienia Politechniki Śląskiej.
 Raz jeszcze w imieniu całego zespołu dziękuję za zaangażowanie w badania i pomoc w ich prowadzeniu.