Obiady dla klas I-III

W związku z powrotem od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniów klas I – III na zajęcia stacjonarne do szkół prosimy rodziców/opiekunów o zgłoszenie dziecka telefoniczne (32 256 83 08) lub mailowo (sp45kat@gazeta.pl), które będzie korzystało z posiłku (obiad) w szkole.

Koszt obiadów w styczniu wynosi:

10 x 4zł = 40zł