Informacja o zebraniu online

W zw. z przesunięciem terminu ferii zimowych wypadły nam konsultacje 5 stycznia. W związku z powyższym, najbliższe zebranie z wychowawcami klas w wersji ONLINE odbędzie się w dn. 2 lutego o godz. 17:00.

W tym dniu o godz. 16.15 odbędzie się również w wersji ONLINE debata dla rodziców zorganizowana przez Śląskie Centrum Profilaktyki. Na nie również otrzymacie Państwo link wysłany przez organizatora. Debata jest kontynuacją programu realizowanego w szkole z uczniami klas VII i VIII.

Dziesięć minut przed spotkaniem otrzymacie Państwo link wysłany przez wychowawcę przy pomocy dziennika Vulcan. Adresy internetowe spotkań z wychowawcami zostaną także opublikowane na naszej stronie www.

Instrukcja dołączenia do zebrania znajduje się TUTAJ.