BADACZ PRZYRODY

Uczniowie klas młodszych biorą udział w projekcie zatytułowanym BADACZ PRZYRODY. Organizatorem projektu jest Pałac Młodzieży. W związku z utrzymującą się pandemią Panie przyjechały do naszej szkoły, by na miejscu przeprowadzić zajęcia. Dziękujemy!

Tym razem w warsztatach brali udział uczniowie z klas pierwszych. Były to pokazy eksperymentów z aktywnym udziałem dzieci.