Grubość pokrywy lodowej

Witam, przekazujemy informację otrzymaną od ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH, z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.


W związku z postępującym ociepleniem informuję, że pokrywa lodowa utrzymująca się na zbiornikach wodnych jest bardzo słaba. Ostrzega się przed wchodzeniem na lód.

Mając na uwadze występujące zagrożenie zwracam się z prośbą o spowodowanie zwiększenia aktywności podległych służb celem jego monitorowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Szczególnie nadzorowane powinny być akweny wodne, na których mogą przebywać dzieci i młodzież oraz wędkarze.