Próbny egzamin ósmoklasisty

Informujemy, że w dniach 17, 18 i 19 marca 2021r. o godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin próbny ósmoklasisty z j.polskiego, matematyki i j.angielskiego/j.niemieckiego. W tych dniach uczniowie wchodzą do szkoły wejściem przy bibliotece szkolnej od placu szkolnego przy ul.Wandy o godz.:

  • 8a – godz. 8.30 (uczniowie po wejściu kierują się do sali nr 18, zostawiają kurtki i przechodzą do sal nr 20, 22 lub 7)
  • 8b – godz. 8.45 (uczniowie po wejściu kierują się do sali nr 17, zostawiają kurtki i przechodzą do sali nr 21 lub 3).

Zgodnie z zaleceniami MEN, MZ, GIS uczniowie stosują środki ochronne (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Dystans miedzy uczniami wynosi 1,5m.

Uczniów klas ósmych obowiązuje podczas egzaminu ubiór galowy, ważna legitymacja szkolna lub dokument potwierdzający tożsamość.