Organizacja pracy Szkoły od 22 marca 2021.

  1. Wprowadza się nauczanie zdalne dla uczniów klas 1-3. Nauczyciele wychowawcy informują rodziców i opiekunów o planie zajęć.
  2. Uczniowie klas 4-8 kontynuują naukę zdalną. 
  3. Dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, mogą korzystać z opieki świetlicowej oraz uczestniczyć w zajęciach zdalnych na terenie szkoły. Wymagany jest pisemny wniosek rodziców.
  4. Stacjonarnie według dotychczasowego planu i przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego pracuje oddział przedszkolny. 
  5. Stacjonarnie w budynku Szkoły organizowane jest nauczanie zdalne ze względu na niepełnosprawność ucznia (zajęcia rewalidacyjne, zaj. z obcokrajowcami) i ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. 
  6. Dla uczniów klas ósmych organizowane są konsultacje stacjonarne w małych grupach w szkole z przedmiotów egzaminacyjnych (j.polski, j.angielski, matematyka). Grupy organizowane są przez wychowawców w porozumieniu z nauczycielami przedmiotowymi. 
  7. W godz. 7:00-17:00 w szkole funkcjonuje świetlica. Biblioteka pracuje w  dniach i godzinach wyznaczonych przez Bibliotekarza. Dyżur psychologa – każdy poniedziałek i piątek, dyżur pedagoga każdy wtorek i czwartek.

Organizacja wchodzi w życie w dn. 22 marca 2021 i obowiązuje do 11 kwietnia 2021.