Zasada wchodzenia do szkoły

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami, MEN, MZ, GIS wprowadzamy zasadę przyprowadzania na zajęcia dzieci w określonych godzinach i poprzez konkretnie wyznaczone drzwi.

Odbiór dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych odbywa się w tym samym miejscu.

Prosimy o dyscyplinę czasową i stosowanie się do poniższej rozpiski.