Wsparcie dla uczniów i rodziców

Poniżej przedstawiamy do zapoznania się materiały przekazane przez Panią Agnieszkę Moś – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach w zakresie działań podjętych przez pracowników Poradni, w celu zapewnienia wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli  szkół, wchodzących w zakres działania Poradni.

Program powstał w oparciu o aktualną analizę potrzeb diagnozowanych na bieżąco przez poradnię oraz na podstawie informacji przekazanych pracownikom Poradni przez szkoły, w okresie 21-28.05.br., dotyczące diagnozowanych potrzeb w trzech obszarach (uczniowie, rodzice, nauczyciele). Celem działań programu poza bezpośrednim wsparciem w szkołach (zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami) jest również dostarczenie narzędzi do przeprowadzenia zajęć reintegracyjnych, a także prezentacja oferty  skierowanej do rodziców i nauczycieli dotyczącej możliwości udzielania wsparcia.

Bardzo dziękuję Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom pedagogicznym Poradni za przekazany materiał.


MATERIAŁY:

Integracja z nutką przygody:
https://padlet.com/mosagnieszka/iul8fgou98e9dhfd
Materiały dla nauczycieli

Emocje:
https://padlet.com/mosagnieszka/50liefly4n2pa9oz
Materiały dla nauczycieli i rodziców

Opracowane Padlety zawierają gotowe do pobrania i wykorzystania mi.in:

scenariusze zajęć,

propozycje ćwiczeń, gier i zabaw dostosowane do różnych grup wiekowych,

karty pracy,

filmy, prezentacje

materiały informacyjne i wspierające dla rodziców i nauczycieli,

propozycje webinariów i szkoleń,