KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI


Krajowe Biuro eTwinning Polska przyznało naszej szkole Krajową Odznakę Jakości za  międzynarodowy projekt pt. „Song of the birds”. Projekt realizowaliśmy przez cały rok szkolny i okazało się, że spełnił wymagane kryteria KOJ. Odznaki jakości otrzymali także wszyscy nasi eTwinnerzy.