Ankieta UNEP

Otrzymaliśmy prośbę o uzupełnianie ankiety. Poniżej przedstawiam treść prośby.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych w woj. śląskim, 
w związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska proszę o umożliwienie jak najszerszemu gronu uczniów udziału w ankiecie Europejskiego Biura UNEP (United Nations Environment Programme). 
Ankieta, również w j. polskim, dotyczy edukacji o zrównoważonym rozwoju i będzie dostępna do listopada 2021 r.  
Adresatem jest młodzież w wieku od 13 do 18 lat, celem ankiety jest poznanie wiedzy młodych ludzi na temat różnorodności biologicznej, a także oczekiwań dotyczących odbudowy ekosystemów w ich kraju i regionie. Pozwoli to na dostosowanie sposobu pracy i uwzględnienie głosu młodego pokolenia w kształtowaniu polityki środowiskowej wpisującej się w strategię UNEP. 

United Nations Environment Programme (UNEP) Europe Office (google.com)