Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że od piątku tj. 9 lipca 2021 od godz. 8:00 do godz. 15:00 będą wydawane ósmoklasistom (lub ich opiekunom prawnym) zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Serdecznie zapraszamy po odbiór.