Rekrutacja uzupełniająca do oddziału zerowego

W dniu dzisiejszym została pobrana lista osób zakwalifikowanych do oddziału zerowego w naszej placówce.
Od 26 do 28 lipca czekamy na Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Raport nie zawiera informacji o kandydatach kontynuujących naukę.

Imię Nazwisko
Milena Sinoracka
Magdalena Szymańska

Najniższa liczba punktów: 64.0

Data podania do publicznej wiadomości: 23.07.2021r.