Informacje dla uczniów/rodziców/opiekunów

Informujemy, że uczniowie rozpoczynający naukę o godz. 8.00 wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul.Korczaka lub wejściem od sali gimnastycznej przy ul.Wandy według harmonogramu:

  • klasy IV-VIII o godz. 7.30 – 7.45
  • klasy 0 – III o godz. 7.45 – 8.00

Dziękujemy za przestrzeganie harmonogramu wejścia.