Zebrania

Serdecznie zapraszamy do spotkań nauczycieli i wychowawców klas na pierwszych stacjonarnych zebraniach w br. szkolnym.

Zebrania zostaną zorganizowane we wtorek 14 września o godz. 17:00 (chyba, że wychowawca przekazał inaczej).

Spotkanie dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców odbędzie się w bibliotece szkolnej o godz. 18:00.

Sale na zebrania:

klasa 1a – wychowawca mgr Agata Korandy, Aleksandra Łoskot – świetlica szkolna;

klasa 1b – wychowawca mgr Anna Dryszel – sala nr 49;

klasa 1b – wychowawca mgr Anna Dryszel – sala nr 49;

klasa 2a – wychowawca mgr Barbara Malina – sala nr 48;

klasa 2b – wychowawca mgr Bożena Kuc – sala nr 50B;

klasa 3a – wychowawca mgr Anna Kołodziej – sala nr 45;

wychowanie przedszkolne – wychowawca mgr Paulina Rajczyk-Stolecka – sala nr 44;

klasa 4a – wychowawca mgr Ewa Gasz – sala nr 18;

klasa 4 b – wychowawca mgr Katarzyna Błaszczyk – sala nr 21;

klasa 6a – wychowawca mgr Agnieszka Pyka – sala nr 18;

klasa 7a – wychowawca mgr Katarzyna Domaradzka – sala nr 13;

klasa 7b – wychowawca mgr Marta Suszek – sala nr 12;

klasa 8a – wychowawca mgr Bogumiła Olesiak – sala nr 17;

klasa 8b – wychowawca mgr Anna Pajor – sala nr 22;