Nowa Rada Rodziców

Miło nam poinformować, że przedstawiciele Rad Klasowych dokonali wyboru nowej Rady Rodziców. W skład Rady weszły:

Przewodnicząca: Agnieszka Gawęcka-Kopytko

Z-ca przewodniczącego: Patrycja Madoń

Skarbnik: Kinga Pińkowska

Sekretarz: Katarzyna Parys

Serdecznie gratulujemy wyboru, odchodzącej Radzie składamy podziękowania za pracę i zapraszamy do współpracy na rzecz naszych dzieci.