Szkolenie w Helsinkach!

Na terenie naszej Szkoły realizowany jest projekt międzynarodowy „Motivated Learning for Everyone„. Głównym jego celem jest podnoszenie kompetencji językowych oraz informatycznych przez pracowników naszej Szkoły. W ramach przedsięwzięcia dziewięciu nauczycieli otrzyma środki na realizację międzynarodowego kursu, który prowadzony będzie w wybranym europejskim kraju.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (94,29%) oraz krajowych (5,71%) w ramach przedsięwzięcia EFS Erasmus+. Na jego realizację przeznaczono 17.622€ (88.681 zł).

Obecnie w dalekiej Finlandii (w Helsinkach) – pierwsza grupa nauczycieli reprezentuje naszą Szkołę:

  • pani Anna Gołda-Garasińska
  • pani Bogumiła Olesiak
  • pan dyrektor Rafał Zawiślak

Uczestniczą oni w grupie, mającej za zadanie rozpoznanie nowoczesnych technologii, podniesienie kompetencji językowych, zapoznanie z fińskim modelem edukacji.

Jeszcze w tym roku kalendarzowym trójka kolejnych osób uczestniczyć będzie w szkoleniu na terenie Irlandii zaś kolejna trójka wyjedzie na początku następnego roku.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.