Komunikat dot. Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań

W załączeniu przedstawiamy pismo prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pana dr Dominika Rozkruta w sprawie badania kontrolnego w Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021.