Zmiana terminu zebrań/konsultacji

Z powodu zmian organizacyjnych w naszej szkole (nauczanie zdalne, uczniowie na kwarantannie) i w celu umożliwienia uczniom poprawy ocen, zmienia się termin zebrania dla rodziców/opiekunów z dnia 7 grudnia na dzień 14 grudnia 2021r. Godzina nie ulega zmianie – 17:00 – 17:30.