Nowoczesny sprzęt w szkolnym gabinecie logopedycznym.

Słuchawki FORBRAIN to urządzenie do treningu słuchowo – głosowego, bazującego na sprzężeniu zwrotnym. Dzięki specjalnie opracowanemu dynamicznemu filtrowi, głos podlega modulacji i odpowiedniemu wzmocnieniu, co wpływa na lepszą percepcję oraz przetwarzanie informacji zmysłowych. FORBRAIN oddziałuje bezpośrednio i stymuluje także układ przedsionkowy odpowiedzialny za zmysł równowagi i orientacji przestrzennej. Wpływa na poprawę kontroli ruchów stymulując małą motorykę, a tym samym również mowę. Systematyczne ćwiczenia umożliwiają poprawę w takich dziedzinach jak: mowa i komunikacja, uwaga i koncentracja, pamięć oraz uczenie się. Dzięki tak wielu zaletom słuchawki FORBARIN skutecznie wspomagają terapię logopedyczną