1% dla Fundacji Miasteczko Śląskie

Do naszej Szkoły zgłosił się Pan Mieczysław Dumieński, prezes Fundacji na Rzecz Dzieci – Miasteczko Śląskie. Fundacja od wielu lat bada u naszych uczniów stężenie ołowiu w organizmie. Zachęcamy Rodziców rozliczających podatek PIT do skorzystania z okazji i wybrania Fundacji jako organizacji pożytku publicznego i przekazanie jej swojego 1%.

Poniżej treść otrzymanej wiadomości:


Dotyczy: 1% podatku na opp – naszą Fundację.  

W  załączeniu przekazuje się ulotkę „Przekaż dzieciom 1% podatku …” tutaj na naszą Fundację z prośbą o jej wywieszenie w Waszych szkołach (przedszkolach), a także o zachęcanie, nauczycieli i rodziców do przekazania mam tych środków.

Obecnie wiele podmiotów posiada uprawnienia na rzecz pozyskiwania 1% podatku. Często też w pobliżu mamy pilne potrzeby godne tego wsparcia, co powoduje trudność w podjęciu decyzji (…). Na pierwszym miejscu dajmy ten jeden 1% podatku komukolwiek, w myśl zasady „co bliższe sercu” tym bardziej, że nas to nic nie kosztuje –  inaczej środki te przejmie Państwo,        co w praktyce oznacza, że zostaną one utracone.

Dla osób znających sprawę Fundacja nie musi uzasadniać potrzeby wsparcia jej działań – jednak inaczej jest z powszechnym odbiorcą, któremu czasem trzeba to podpowiedzieć. 

Od lat praca naszej Fundacji ma szczególne znaczenie dla społeczności Szopienic i generalnie Waszych placówek. Trudno wskazać tu jakikolwiek inny porównywalny z nami podmiot ngo. Mimo tego praktyka dowodzi, że tutejsza społeczność jak dotąd nie przekazuje nam z tego tytułu widocznego wsparcia. 

Pamiętajmy, że nic nie jest nam dane na wieki, zaś utrzymanie koniecznych programów pomocowych dla dzieci jest coraz trudniejszym. Także zorganizowanie wsparcia przez innych wymaga wniesienia wkładu własnego. Jeśli go nie uzyskamy, nasze wycofanie się z Szopienic może być faktem. Dlatego miejmy świadomość konsekwencji tego (…). Natomiast przerwane systemy zawsze są bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe do obdudowania.

Na polu ochrony ochrony dzieci przed ołowiem od kilku lat pozostała już tylko nasza Fundacja –  innego podmiotu i to w całym województwie śląskim już nie ma. Obecność nasza już sama w sobie kreuje postęp. Nie ukrywamy, że dla wielu jesteśmy trudnym parterem, nie mniej w sposób szczególny służymy sprawom zdrowia i środowiska dzieci. Oczywiście można mieć inne zdanie (…) – nie będziemy tu nikogo przekonywać na siłę.

Dlatego zwłaszcza ci, co nie mają ww. pilnych oraz trudnych potrzeb w swoim otoczeniu niech przekażą nam ten 1%. 

Wszystkich najserdeczniej pozdrawiam. 

Mieczysław Dumieński

Prezes Fundacji