Nabór do Szkoły 2022

Serdecznie zapraszamy kandydatów do naszej Szkoły!

Nabór prowadzony będzie w formie elektronicznej. O szczegółach będą Państwo informowani.

TERMINARZ

Oddział zerowy (przedszkolny)

Kliknij TUTAJ: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice

 1. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: 7-14 marca 2022;
 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola: 22 marca – 4 kwietnia;
 3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną: 22 marca – 4 kwietnia;
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 11 kwietnia 15:00;
 5. Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w postaci pisemnego oświadczenia: 11-13 kwietnia;
 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych: 21 kwietnia.

Nabór do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym

 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola: 14-18 lipca;
 2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną: 14-25 lipca;
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 27 lipca;
 4. Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców postaci pisemnego oświadczenia: 27-29 lipca;
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 4 sierpnia.

Nabór do szkoły podstawowej:

Kliknij tutaj: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl

 1. Zgłoszenie kandydata do obwodowej szkoły podstawowej: 21 marca – 8 kwietnia;
 2. Weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną: 21 marca – 13 kwietnia;
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych: 21 kwietnia;
 4. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych: 25 kwietnia;

Nabór uzupełniający do szkoły podstawowej

 1. Zgłoszenie kandydata do obwodowej i pozaobwodowej szkoły podstawowej: 9-20 maja;
 2. Weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną: 9-26 maja;
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych: 31 maja;
 4. Potwierdzenie w formie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły: 31 maja – 10 czerwca;
 5. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych: 27 czerwca.

Prosimy zapoznać się z zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice, w którym podano terminy naboru oraz jego warunki. Zarządzenie znajduje się TUTAJ.


Film instruktażowy – jak zapisać dziecko do oddziału zerowego (przedszkola) – znajduje się poniżej: