Szkolenie językowe w Dublinie

Trzy nasze nauczycielki: M.Pasek, A.Pajor, A.Pyka realizują szkolenie językowe w Dyblinie. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole” 2019-1-PL01-KA101-063976.

Szkolenie finansowane jest ze środków europejskich (94,29%) i krajowych (5,71%).