Bezpieczne ferie

Przedstawiamy nadesłany nam przez SANEPID plakat informacyjny dotyczący bezpiecznego spędzania czasu w czasie ferii zimowych.

Prosimy zapoznać się.