Stołówka szkolna

Informujemy, że w miesiącu marcu cena obiadu nie ulegnie zmianie i wyniesie 4 zł.

Za miesiąc marzec cena obiadów wynosi 23 x 4 zł = 92 zł