Konsultacje pedagogiczne

Informujemy uczniów i ich rodziców/opiekunów, że 15 marca (wtorek) w godz. od 10:00 do 13:00 odbędą się konsultacje pedagogiczne z pracownikiem PPP3 dotyczące problemów emocjonalnych, dydaktycznych i jak rozmawiać z dziećmi na temat obecnej sytuacji. Konsultacje odbędą się w sali nr 6.