Dzieci na Ukrainie potrzebują pomocy teraz!

W odpowiedzi na list, który wpłynął do naszej placówki od organizacji humanitarnej UNICEF z prośbą o jego opublikowanie , przekazujemy Państwu jego treść:

Szanowni Państwo,

zaostrzenie konfliktu na Ukrainie z dnia na dzień wpłynęło na życie milionów dzieci w tym kraju. Zwracamy się do Państwa z pilną prośbą o wsparcie działań pomocowych prowadzonych przez UNICEF na Ukrainie.

 UNICEF jest na miejscu i niesie pomoc potrzebującym. Eskalacja działań wojennych sprawia jednak, że potrzeby humanitarne najmłodszych rosną w szybkim tempie. Zniszczona została część infrastruktury wodnej i edukacyjnej, występują ograniczenia w dostawie prądu i gazu. Dostęp do opieki medycznej w nagłych przypadkach jest coraz trudniejszy. Rodziny z dziećmi są zmuszone opuścić swoje domy, wzrasta poziom ubóstwa. Życie 7,5 miliona dzieci jest zagrożone. Wobec nasilania się konfliktu zwiększamy skalę naszej pomocy. I prosimy o wsparcie.

Zebrane środki przekażemy na zapewnienie dzieciom między innymi

bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych. Współpracujemy z lokalnymi partnerami, dzięki czemu możemy dobrze oszacować najpilniejsze potrzeby i dostarczyć dzieciom skuteczną pomoc.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnianie naszego apelu społeczności szkolnej, w tym przede wszystkim Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom placówki.

Za pośrednictwem strony https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy można dokonać wpłaty darowizny.

Podajemy także numer konta akcji „Pomoc dla Ukrainy”:

28 1020 1026 0000 1902 0203 5434

 Zachęcamy także do śledzenia naszych mediów społecznościowych, w których zamieszczamy bieżące informacje dotyczące sytuacji na Ukrainie. Na profilu Facebook UNICEF Polska uruchomiliśmy także zbiórkę internetową: https://www.facebook.com/donate/462703465452564/10158711221256545/,

którą można udostępnić na profilach placówek oraz na prywatnych kontach w mediach społecznościowych.