22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody


Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy związane z zasobami słodkiej wody na świecie i jej marnotrawienie.