Złote Szkoły NBP – II edycja

Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do programu Złote Szkoły NBP II edycja 2021/2022. To ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w szkole tworzyli: uczniowie klasy 7a: Bartosz Białas, Jakub Cieślik, Anastazja Ciosek,Jakub Sosna, Mikołaj Sosna, Mikołaj Werczyński, Tymon Werczyński, Julia Matonia, Kacper Urbański, Dominik Węgrzyn. Pod okiem opiekunów: p. Katarzyny Domaradzkiej, pani Jolanty Grudniok i pani Agnieszki Pyki uczniowie wykonali wszystkie zadania programu.