List z Ministerstwa Zdrowia dot. badań bilansowych

Otrzymaliśmy prośbę o rozpropagowanie listu MZ. Treść znajduje się poniżej. Zachęcamydo systematycznych badań bilansowych.


Szanowni Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek,

zwracamy się z prośbą o upowszechnienie wśród rodziców wychowanków/uczniów listu Ministra Zdrowia, zachęcającego do podjęcia działań na rzecz zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w systematycznych badaniach bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

1. List Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów – do pobrania 

Wiadomość przygotowano na podstawie pisma Ministra Edukacji i Nauki nr DWEW-WWPB.493.133.2022.BN z 16 marca 2022 r.

Kliknij w zdjęcie poniżej aby powiększyć.