Konsultacje/zebrania dla rodziców/opiekunów

Zapraszamy we wtorek 5 kwietnia w godz. 17:00 do 18:00 na konsultacje/ zebranie:

 • klasa 1a – sala nr 50B
 • klasa 1b – sala nr 49
 • klasa 2a – sala nr 48
 • klasa 2b – sala nr 50 PC
 • klasa 3a – sala nr 45
 • klasa 3b – z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela odbędzie się w innym terminie.
 • klasa 4a – sala nr 18
 • klasa 4b – sala nr 21
 • klasa 5a – sala nr 3
 • klasa 6a – wychowawca uczestniczy w warsztatach językowych, odbędzie się 12 kwietnia
 • klasa 7a – sala nr 13
 • klasa 7b – sala n4 12
 • klasy 8a i 8b – przeniesiono na 12 kwietnia.

Pozostali nauczyciele uczący w poszczególnych klasach pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim.