Z ŻYCIA ŚWIETLICY

Jak co miesiąc, dzieci ze świetlicy szkolnej uczestniczyły w zajęciach organizowanych w Bibliotece Miejskiej w Katowicach. Tym razem były rozrywki umysłowe w formie tradycyjnej oraz z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Każdy sposób jest dobry, aby dobrze się bawić i zdobywać nowe wiadomości.