Organizacja pracy szkoły podczas egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że w dniach 24, 25 i 26 maja 2022r. w związku z egzaminem ósmoklasisty uczniowie zwolnieni są z zajęć dydaktycznych w szkole. Świetlica szkolna jest czynna w godz. od 7.00 do 17.00 dla uczniów, których rodzice nie mogą zorganizować opieki nad swoim dzieckiem. Stołówka szkolna wydaje obiady w godz. od 11.30 do 14.00.