31 maja – ŚWIATOWY DZIEŃ bez TYTONIU

Organizowany przez Światową Organizację Zdrowia od 1988 roku, Światowy Dzień bez Tytoniu ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. W USA od lat 70 tych XX wieku palenie tytoniu zostało uznane za uzależnienie tak silne jak uzależnienie od narkotyków. W raporcie Naczelnego Lekarza USA, w 1988 roku stwierdzono, że:

  • Papierosy i inne postacie tytoniu powodują uzależnienie
  • Substancją wywołującą uzależnienie jest nikotyna
  • Procesy farmakologiczne i behawioralne, które warunkują uzależnienie od tytoniu są tak samo silne jak uzależnienie od kokainy lub heroiny.

W Polsce obchody tego dnia organizowane są od 1991 roku. Święto stwarza okazję do ogólnospołecznych akcji edukacyjnych promujących wybór zdrowego trybu życia bez dymu tytoniowego. 31 maja uwaga całego świata skupia się na problemie powszechności nałogu palenia i jego negatywnych skutków. Nikotyna  zawarta w dymie papierosowym dostaje się do krwi i wywiera swoje działanie na organizm palacza. Oprócz nikotyny dym tytoniowy zawiera wiele innych szkodliwych, rakotwórczych substancji chemicznych. Wśród nich są cyjanowodór (w przeszłości używany jako broń chemiczna ), tlenek węgla ( składnik spalin samochodowych ), formaldehyd (substancja używana do przechowywania martwych tkanek ), zasada sodowa ( składnik płynów czyszczących ) i toluen ( składnik farb ).